Quan i quant pagaré?

Després que hagis aplicat els teus criteris de cerca i sempre que hi estiguis d’acord, pagaràs una tarifa fixa de 44,95 € per rebre el contactes dels 3 perfils que prefereixis d’entre tots els que t’hagi suggerit el cercador de Marsupialis.

Pel que fa a les peticions de solucions i serveis a mida, Marsupialis et farà arribar un pressupost en funció de les característiques de la teva sol·licitud. Pots fer-te una idea consultant aquí.

Com es verifiquen els perfils?

Marsupialis entrevista personalment a tots i totes les monitores abans de publicar el seu perfil. Igualment, sol·licita les corresponents certificacions de delictes sexuals i antecedents penals, que els monitors es comprometen a tenir al dia. Marsupialis també s'assegura que totes les recomanacions i referències siguin verificables.

Què són els centres de referència?

Els centres de referència són aquelles escoles, tallers o llocs de formació o oci infantil que es troben a prop del domicili tant de les famílies com dels monitors o que aquests coneixen bé.

En el cas de les famílies, que siguin de l'escola dels fills o dels centres en els que aquests estan cursant activitats extraescolars. En el cas dels monitors, aquells centres en els que han estudiat o ens els que han treballat amb anterioritat com a monitos

Com contractaré

Marsupialis no és una agència de contractació ni una ETT, de manera que les condicions concretes per a la prestació de serveis dels monitors (tarifa, horari, etc.) les hauràs de tractar directament amb ells i elles. Abans, però, de desbloquejar un perfil podràs conèixer el rang de preus que aquest ofereix.

Quants contactes puc rebre

Marsupialis t'oferirà les dades de contacte dels tres perfils que hagis marcat com a favorits i que hagis decidit desbloquejar. Només pagaràs per ells i no per tots els que puguis veure. Si en vols rebre tres més, hauràs de tornar a pagar.

En quant de temps rebré dels 3 contactes?

Rebràs els contactes dels perfils pels que hagis decidit pagar en un termini màxim de 24 hores.

Com faré el pagament?

Mitjançant targeta bancària, utilitzant la nostra passarel·la de pagament.

Si ho prefereixes, també pots fer el pagament mitjançant transferència bancària a nom d'Adventure is Calling SL, al següent número de compte: ES60 2100 0832 6902 0084 8015 (al concepte de la transferència hauràs d'indicar el teu número de registre de Marsupialis). En aquest cas, el termini de 24 hores començarà a comptar a partir del moment en que rebem el pagament.